Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yoga

Deelname

 • Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor wat je doet; deelname aan de lessen is op eigen risico. Happiness Bergambacht is niet aansprakelijk voor blessures, letsel en de gevolgen daarvan.
 • Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de (waardevolle) spullen die je meebrengt naar de studio. Happiness Bergambacht is niet aansprakelijk voor gestolen, beschadigde of verloren eigendommen.
 • Heb je een blessure, letsel of een andere beperking waardoor je niet zeker weet of het verstandig is om een yogales te volgen, raadpleeg dan voorafgaand aan je reservering je arts.
 • Ben je zwanger, hoe pril dan ook, meld dit altijd aan de docent. Als er reden is om aan te nemen dat het volgen van een yogales niet verstandig is, raadpleeg dan voorafgaand aan je reservering je arts of verloskundige.
 • De minimumleeftijd voor alle lessen is 16 jaar tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Rooster/Roosterwijzigingen

 • Het lesrooster is gebaseerd op 46 lesweken per jaar (exclusief Nationale feestdagen)
 • Op Nationale feestdagen is Happiness Bergambacht gesloten
 • Sluitingen anders dan Nationale feestdagen worden altijd tijdig aan de yogi doorgegeven middels de nieuwsbrief, website en/of WhatsApp groep. Daarnaast worden sluitingen ook tijdig aangegeven. 
 • Wanneer een yogi is ingeschreven voor een les die komt te vervallen zal Happiness Bergambacht de yogi middels een e-mail/ WhatsApp bericht op de hoogte brengen. Voor deze berichtgeving zal het Bij Happiness Bergambacht bekende e-mail adres worden gebruikt zoals bekend: info@happinessbergambacht.nl 

 

Aankopen

 • Je abonnement, rittenkaart en aankoopbewijs van een workshop is persoonsgebonden en kun je niet overdragen aan iemand anders.
 • Teruggave van lesgeld is in geen enkele situatie mogelijk.

Annuleren

 • Het annuleren van een les kan alleen via een Privé WhatsApp bericht of per E-mail. 
 • Annuleren binnen twaalf uur voorafgaand aan de les is niet mogelijk (m.u.v. klachten i.r.t. epidemieën/pandemieën). Wanneer je niet op tijd afmeldt kun je deze les niet meer inhalen. Wanneer je een abonnement hebt wordt het aantal beschikbare lesmomenten voor de betreffende periode met één les gekort.

Abonnementen

 • Het lesrooster is gebaseerd op 46 lesweken per jaar (exclusief Nationale feestdagen) en je betaald dan ook elke maand of kwartaal van het jaar abonnementsgeld;
 • Het maandabonnement geeft je toegang tot een vaste les op het reguliere lesrooster.
 • Het abonnementsgeld wordt nadat je hier toestemming voor hebt gegeven aan het begin van elke maand of begin van elk kwartaal geïncasseerd;
 • Het abonnement kan alleen betaald worden middels automatische incasso, er zijn geen andere betaalvormen mogelijk.
 • Wanneer je abonnement niet op de eerste dag van de maand ingaat betaal je de eerste maand alleen de resterende abonnementsdagen (aantal dagen van de maand: maandbedrag x resterende abonnementsdagen van de maand);
 • Mocht je om welke reden dan ook, niet willen dat Happiness Bergambacht de betaling van je maandabonnement afschrijft, dan kun je de betaling altijd storneren.
 • Wanneer het abonnementsgeld niet is te incasseren behoudt Happiness Bergambacht het recht om u tijdelijk uit te schrijven van deelname aan de lessen. Je kunt je dan tijdelijk niet meer inschrijven/deelnemen. Neem voor de voorwaarden omtrent storneren contact op met je eigen bank;
 • Indien je niet meer kunt of wilt betalen via een automatisch incasso behoud je natuurlijk altijd het recht om je machtiging in te trekken. Na het intrekken van je machtiging kan Happiness Bergambacht het abonnementsgeld niet meer afschrijven.
 • Het is abonnement is opzegbaar. De opzeg termijn in gelijk aan de incasso termijn (maandelijks of per kwartaal). Het is mogelijk op te zeggen na minimale lidmaatschap van 3 maanden. 
 • Je opzegging is pas definitief wanneer je hier een schriftelijke bevestiging van ontvangt, incl. de datum van einde lidmaatschap.
 • Happiness Bergambacht behoudt het recht om prijswijzigingen door te voeren. Natuurlijk brengen we je middels de nieuwsbrief, WhatsApp groep en via de website tijdig op de hoogte van deze verandering.

Rittenkaarten

 • Een 10-rittenkaart is vijf maanden na aankoop geldig;
 • De geldigheidsduur van een rittenkaart is in geen enkele situatie te pauzeren of te verlengen;
 • Een rittenkaart geeft je na reservering van de les toegang tot elke reguliere les op het rooster.

Proefles

 • Alleen je allereerste les bij Happiness Bergambacht kun je gebruik maken van een Proef les.

En verder

 • Staat je hoofd er niet naar, ben je moe of heb je geen zin, kom dan juist wel!
 • Er is geen enkele situatie waarin je beter op je bank had kunnen blijven zitten, dan een yogales te volgen.